Archive for 'BES'

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen har idag tillsatt en utredning med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster. Utredaren skall även föreslå hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

- Ekosystemtjänster är ett för många ett nytt ord. Det pekar på den självklara sanningen att människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. När vi kan värdera ekosystemtjänster, som till exempel pollinering och dess roll för livsmedelsproduktionen, kan vi säkra ...

Läs mer... →

The beauty of pollination

The beauty of pollination

Pollination: it’s vital to life on Earth, but largely unseen by the human eye. Filmmaker Louie Schwartzberg shows us the intricate world of pollen and pollinators with gorgeous high-speed images from his film “Wings of Life,” inspired by the vanishing of one of nature’s primary pollinators, the honeybee.

Läs mer... →

Launch of the Natural Capital Declaration at Rio+20

Launch of the Natural Capital Declaration at Rio+20

The Natural Capital Declaration was launched at Rio+20 with the commitment of 39 CEOs of financial institutions to integrate natural capital considerations within financial products and services.

The financiers committed to integrating the following 4 engagements:

1) to help build an understanding of their impacts and dependencies on natural capital;
2) to embed natural capital into their products and services;
3) to report or disclose on the theme of natural capital;
4) to account for natural capital in their frameworks.

The NCD is ...

Läs mer... →

Ekologiskt hållbart producerad palmolja?

Ekologiskt hållbart producerad palmolja?

Ny rapport om palmolja besvarar frågan:

Finns det ett ekologiskt hållbart alternativ till dagens oljepalmsplantager och hur skulle det i så fall kunna se ut?

Abstract
Malaysia and Indonesia are the largest producers of oil palm and also hold a large part of the worlds remaining rainforests. With India and Chinas growing economies and the European Unions increasing demand for biofuels and other oil palm products the demand for palm oil is predicted to increase. This is considered a problem because of ...

Läs mer... →

Kom igång med ekosystemtjänster

Kom igång med ekosystemtjänster

I senaste numret (nr 3 2012) av Miljörapporten kan du läsa några tips om var du kan börja arbeta med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det är Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstedt som tipsar. Artikeln tar även upp tre olika metoder och verktyg man kan använda sig av.

Läs artikeln i pdf

Läs mer... →

Nytt om ekosystemtjänster 1/2012

Nytt om ekosystemtjänster 1/2012

Ekosystemtjänsternas värde kartläggs
Regeringen ger Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Uppdraget ska genomföras fram till oktober och ska förbättra kunskapsunderlaget om Sveriges ekosystemtjänster.
Läs hela artikeln från Regeringskansliet här.

Hållbarhetstrenderna som formar 2012
Ekosystemtjänster – att ta med kostnaden för pollinering av blommor eller andra tjänster naturen hjälper oss med har inte varit standard tidigare. Men på allt fler områden inser vi att vi måste ta ...

Läs mer... →

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk

I december inleder Nyfiken-Grön ett arbete kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk.

Vid bygget av vindkraftverk påverkas den biologiska mångfalden, och därigenom ekosystemtjänsterna, bara genom att bygget sker. Det ska dock påpekas att påverkan är betydligt mindre än många andra kraftkällor. Med små insatser kring vindkraftverken kan man enkelt kompensera för detta och i vissa fall är det även ekonomiskt fördelaktigt.

Ett exempel på detta är att istället för att frakta bort stenblock som blir över vid bygget av vindkraftverk ...

Läs mer... →

Nytt om ekosystemtjänster 11/2011

Nytt om ekosystemtjänster 11/2011

GRI ger riktlinjer för ekosystemtjänster, ekosystemtjänster som en lösning för hunger och en ny global expertpanel.

GRI ger riktlinjer för ekosystemtjänster
GRI, Global Reporting Initiative, har släppt en rapport som tar upp hur företagen kan beskriva och rapportera påverkan och nytta de har av ekosystemtjänster. Inför G4, nästa generation av riktlinjer för hållbarhetsrapportering får ekosystemtjänster ett större utrymme men redan nu går det att förbereda arbetet kring ekosystemtjänsters värde kan vägas i organisationen. För rapporteringen delar GRI upp ekosystemtjänsterna i ...

Läs mer... →

Ett måste i New York

Ett måste i New York

Idag var jag på möte på GRIs kontor i New York City för att diskutera ekosystemtjänster och biologisk mångfald utifrån ett rapporteringsperspektiv. Då fick jag tipset att ta en sväng förbi the High Line.

The High Line är en gammal tågbana som gått genom New York högt uppe i luften men som idag gjorts om till en park. Den förvaltas av föreningen Friends of the High Line och var verkligen en fantastisk upplevelse! Mitt på ...

Läs mer... →

Nature at your service – Tack!

Nature at your service – Tack!

Alexandra Stiernstedt Nyfiken-Grön, Karolina Lisslö Bee Urban, Joel Lindefors Futerra, Josefina Oddsber Bee Urban och Nils Göransson Norra Djurgårdsstaden

Hej!

Här kommer lite bilder från vårt lyckade seminarium Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Tack till alla som deltog och gjorde denna dag till ett drivande seminarium!

Alexandra

Läs vad deltagarna tyckte: Ekoprylar.se och Besökarna

Läs mer... →

Page 1 of 3 123