Archive for 'Nyfiken-Grön miljöekonomer'

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!
Läs mer... →

Utmärkelsen Hållbart ledarskap 2011

Utmärkelsen Hållbart ledarskap 2011

Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstedt har fått en ytterligare nominering: Hållbart ledarskap 2011.

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av Näringslivets Miljöchefer (NMC) tillsammans med MiljöAktuellt, för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Marknadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hänsyn blir allt högre och arbetet med miljö och hållbar utveckling alltmer ...

Läs mer... →

Sverige Miljömäktigaste

Sverige Miljömäktigaste

Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstet är i år igen nominerad till Miljöaktuellts lista Sveriges Miljömäktigaste. Förra året valde juryn ut Alexandra till Årets bubblare.

Den 19 januari presenteras listan på Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Här  hittar du A-Ö-listan med de som nominerats till att hamna på listan över Sveriges miljömäktigaste personer 2012.

Läs mer... →

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk

I december inleder Nyfiken-Grön ett arbete kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk.

Vid bygget av vindkraftverk påverkas den biologiska mångfalden, och därigenom ekosystemtjänsterna, bara genom att bygget sker. Det ska dock påpekas att påverkan är betydligt mindre än många andra kraftkällor. Med små insatser kring vindkraftverken kan man enkelt kompensera för detta och i vissa fall är det även ekonomiskt fördelaktigt.

Ett exempel på detta är att istället för att frakta bort stenblock som blir över vid bygget av vindkraftverk ...

Läs mer... →

Nature at your service – Tack!

Nature at your service – Tack!

Alexandra Stiernstedt Nyfiken-Grön, Karolina Lisslö Bee Urban, Joel Lindefors Futerra, Josefina Oddsber Bee Urban och Nils Göransson Norra Djurgårdsstaden

Hej!

Här kommer lite bilder från vårt lyckade seminarium Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Tack till alla som deltog och gjorde denna dag till ett drivande seminarium!

Alexandra

Läs vad deltagarna tyckte: Ekoprylar.se och Besökarna

Läs mer... →

Nyfiken-Grön sköter Senaste nytt om förnybar el

Nyfiken-Grön sköter Senaste nytt om förnybar el

Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstedt kommer från och med nu att på uppdrag av vindkraftsbolaget O2 sköta nyhetsbrevet “Senaste nytt om förnybar el”.

Nyhetsbrevet, som går ut till 14 000 kommunalpolitiker, privatpersoner och beslutsfattare handlar om just senaste nytt inom förnybar el. O2 utvecklar den förnybara energin och vill bidra till en svensk energisektor befriad från smutsig el. De vill vi sprida ägandet av vindkraften och vill att alla som vill ska ha chansen att koppla bort sig från ...

Läs mer... →

Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Välkommen på seminarium!

Vi är alla beroende av tjänster från naturen – så kallade ekosystemtjänster. De här tjänsterna kan vara försörjningstjänster som fisk, timmer och frukt. Det kan vara reglerande tjänster som vatten – och luftrening samt pollinering. Men det kan också vara kulturella tjänster som rekreation, estetiska och religiösa värden. Tjänsterna skapas och möjliggörs av vår planets enorma variation och samspel mellan alla växter och djur. Utan denna artrikedom försvinner ekosystemtjänsterna och därmed också grunden för vår överlevnad.

Alexandra Stiernstedt, grundare av ...

Läs mer... →

Välkommen till Nyfiken-Grön miljöekonomer nyhetsbrev!

Anmäl fler till nyhetsbrevet:

Läs mer... →

Glad sommar!

Glad sommar!

Glad sommar önskar vi på Nyfiken-Grön!

Morgonbryggan 21.45, foto Peder Groth, Mindpool

Läs mer... →

Vad är en ekosystemtjänst? Workshops och seminarier hos Nyfiken-Grön

Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemen tillhandahåller oss med, dvs den nytta människor erhåller direkt eller indirekt från ekosystemfunktioner. Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans tillstånd och är många gånger en förutsättning för vår överlevnad. Ekosystemtjänster är gratis och tas ofta för givet.

Det finns etablerade metoder för hur företag kan se över sitt beroende av ekosystemtjänster och de fördelar som kommer av dessa.

I vår workshop ...

Läs mer... →
Page 1 of 4 1234