Senaste nytt från Nyfiken-Grön

Alexandra Stiernstedt lämnar Nyfiken-Grön

Alexandra Stiernstedt lämnar Nyfiken-Grön

Alexandra Stiernstedt, grundare och vd för Nyfike-Grön miljöekonomer lämnar företaget för nya utmaningar som veterinärstudent. För mer information om detta kan ni gå in på den nya bloggen veterinarbloggen.se.

 

Läs mer... →

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen har idag tillsatt en utredning med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster. Utredaren skall även föreslå hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

- Ekosystemtjänster är ett för många ett nytt ord. Det pekar på den självklara sanningen att människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. När vi kan värdera ekosystemtjänster, som till exempel pollinering och dess roll för livsmedelsproduktionen, kan vi säkra ...

Läs mer... →

The beauty of pollination

The beauty of pollination

Pollination: it’s vital to life on Earth, but largely unseen by the human eye. Filmmaker Louie Schwartzberg shows us the intricate world of pollen and pollinators with gorgeous high-speed images from his film “Wings of Life,” inspired by the vanishing of one of nature’s primary pollinators, the honeybee.

Läs mer... →

Launch of the Natural Capital Declaration at Rio+20

Launch of the Natural Capital Declaration at Rio+20

The Natural Capital Declaration was launched at Rio+20 with the commitment of 39 CEOs of financial institutions to integrate natural capital considerations within financial products and services.

The financiers committed to integrating the following 4 engagements:

1) to help build an understanding of their impacts and dependencies on natural capital;
2) to embed natural capital into their products and services;
3) to report or disclose on the theme of natural capital;
4) to account for natural capital in their frameworks.

The NCD is ...

Läs mer... →

Ekologiskt hållbart producerad palmolja?

Ekologiskt hållbart producerad palmolja?

Ny rapport om palmolja besvarar frågan:

Finns det ett ekologiskt hållbart alternativ till dagens oljepalmsplantager och hur skulle det i så fall kunna se ut?

Abstract
Malaysia and Indonesia are the largest producers of oil palm and also hold a large part of the worlds remaining rainforests. With India and Chinas growing economies and the European Unions increasing demand for biofuels and other oil palm products the demand for palm oil is predicted to increase. This is considered a problem because of ...

Läs mer... →

Kom igång med ekosystemtjänster

Kom igång med ekosystemtjänster

I senaste numret (nr 3 2012) av Miljörapporten kan du läsa några tips om var du kan börja arbeta med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det är Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstedt som tipsar. Artikeln tar även upp tre olika metoder och verktyg man kan använda sig av.

Läs artikeln i pdf

Läs mer... →

Nytt om ekosystemtjänster 1/2012

Nytt om ekosystemtjänster 1/2012

Ekosystemtjänsternas värde kartläggs
Regeringen ger Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Uppdraget ska genomföras fram till oktober och ska förbättra kunskapsunderlaget om Sveriges ekosystemtjänster.
Läs hela artikeln från Regeringskansliet här.

Hållbarhetstrenderna som formar 2012
Ekosystemtjänster – att ta med kostnaden för pollinering av blommor eller andra tjänster naturen hjälper oss med har inte varit standard tidigare. Men på allt fler områden inser vi att vi måste ta ...

Läs mer... →

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!
Läs mer... →

Utmärkelsen Hållbart ledarskap 2011

Utmärkelsen Hållbart ledarskap 2011

Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstedt har fått en ytterligare nominering: Hållbart ledarskap 2011.

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av Näringslivets Miljöchefer (NMC) tillsammans med MiljöAktuellt, för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Marknadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hänsyn blir allt högre och arbetet med miljö och hållbar utveckling alltmer ...

Läs mer... →

Sverige Miljömäktigaste

Sverige Miljömäktigaste

Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstet är i år igen nominerad till Miljöaktuellts lista Sveriges Miljömäktigaste. Förra året valde juryn ut Alexandra till Årets bubblare.

Den 19 januari presenteras listan på Sveriges 100 miljömäktigaste personer. Här  hittar du A-Ö-listan med de som nominerats till att hamna på listan över Sveriges miljömäktigaste personer 2012.

Läs mer... →
Page 1 of 46 12345...»