Posts Tagged 'Ekosystemtjänster och företag'

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Regeringen har idag tillsatt en utredning med uppdrag att analysera och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster. Utredaren skall även föreslå hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.

- Ekosystemtjänster är ett för många ett nytt ord. Det pekar på den självklara sanningen att människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger. När vi kan värdera ekosystemtjänster, som till exempel pollinering och dess roll för livsmedelsproduktionen, kan vi säkra ...

Läs mer... →

Launch of the Natural Capital Declaration at Rio+20

Launch of the Natural Capital Declaration at Rio+20

The Natural Capital Declaration was launched at Rio+20 with the commitment of 39 CEOs of financial institutions to integrate natural capital considerations within financial products and services.

The financiers committed to integrating the following 4 engagements:

1) to help build an understanding of their impacts and dependencies on natural capital;
2) to embed natural capital into their products and services;
3) to report or disclose on the theme of natural capital;
4) to account for natural capital in their frameworks.

The NCD is ...

Läs mer... →

Kom igång med ekosystemtjänster

Kom igång med ekosystemtjänster

I senaste numret (nr 3 2012) av Miljörapporten kan du läsa några tips om var du kan börja arbeta med ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det är Nyfiken-Gröns Alexandra Stiernstedt som tipsar. Artikeln tar även upp tre olika metoder och verktyg man kan använda sig av.

Läs artikeln i pdf

Läs mer... →

Nytt om ekosystemtjänster 1/2012

Nytt om ekosystemtjänster 1/2012

Ekosystemtjänsternas värde kartläggs
Regeringen ger Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Uppdraget ska genomföras fram till oktober och ska förbättra kunskapsunderlaget om Sveriges ekosystemtjänster.
Läs hela artikeln från Regeringskansliet här.

Hållbarhetstrenderna som formar 2012
Ekosystemtjänster – att ta med kostnaden för pollinering av blommor eller andra tjänster naturen hjälper oss med har inte varit standard tidigare. Men på allt fler områden inser vi att vi måste ta ...

Läs mer... →

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk

I december inleder Nyfiken-Grön ett arbete kring biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vindkraftverk.

Vid bygget av vindkraftverk påverkas den biologiska mångfalden, och därigenom ekosystemtjänsterna, bara genom att bygget sker. Det ska dock påpekas att påverkan är betydligt mindre än många andra kraftkällor. Med små insatser kring vindkraftverken kan man enkelt kompensera för detta och i vissa fall är det även ekonomiskt fördelaktigt.

Ett exempel på detta är att istället för att frakta bort stenblock som blir över vid bygget av vindkraftverk ...

Läs mer... →

Nytt om ekosystemtjänster 11/2011

Nytt om ekosystemtjänster 11/2011

GRI ger riktlinjer för ekosystemtjänster, ekosystemtjänster som en lösning för hunger och en ny global expertpanel.

GRI ger riktlinjer för ekosystemtjänster
GRI, Global Reporting Initiative, har släppt en rapport som tar upp hur företagen kan beskriva och rapportera påverkan och nytta de har av ekosystemtjänster. Inför G4, nästa generation av riktlinjer för hållbarhetsrapportering får ekosystemtjänster ett större utrymme men redan nu går det att förbereda arbetet kring ekosystemtjänsters värde kan vägas i organisationen. För rapporteringen delar GRI upp ekosystemtjänsterna i ...

Läs mer... →

Nature at your service – Tack!

Nature at your service – Tack!

Alexandra Stiernstedt Nyfiken-Grön, Karolina Lisslö Bee Urban, Joel Lindefors Futerra, Josefina Oddsber Bee Urban och Nils Göransson Norra Djurgårdsstaden

Hej!

Här kommer lite bilder från vårt lyckade seminarium Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Tack till alla som deltog och gjorde denna dag till ett drivande seminarium!

Alexandra

Läs vad deltagarna tyckte: Ekoprylar.se och Besökarna

Läs mer... →

Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Nature at your service – vad vore vi utan ekosystemtjänster?

Välkommen på seminarium!

Vi är alla beroende av tjänster från naturen – så kallade ekosystemtjänster. De här tjänsterna kan vara försörjningstjänster som fisk, timmer och frukt. Det kan vara reglerande tjänster som vatten – och luftrening samt pollinering. Men det kan också vara kulturella tjänster som rekreation, estetiska och religiösa värden. Tjänsterna skapas och möjliggörs av vår planets enorma variation och samspel mellan alla växter och djur. Utan denna artrikedom försvinner ekosystemtjänsterna och därmed också grunden för vår överlevnad.

Alexandra Stiernstedt, grundare av ...

Läs mer... →

Framtidsfolket finns hos Nyfiken-Grön

Framtidsfolket finns hos Nyfiken-Grön

I senaste numret av Miljöaktuellt kan du läsa om profilerna som ska ställa om Sverige, alla under 30. Artikeln heter “Här kommer framtidsfolket” och ingressen lyder:

Möt framtidens beslutfattare och hållbarhetsproffs. Vi listar 30 personer under 30 år som redan idag är maktfaktorer.

Vi kan stolt meddela att Nyfiken-Gröns grundare, Alexandra Stiernstedt, är en av dem. Nedan kan du läsa vad hon säger i inslaget. Tidningen finns ute i butik nu och här hittar ni internetversionen.

Läs mer... →

Snabbkurs i ekosystemtjänster

Snabbkurs i ekosystemtjänster

Vill du ha en snabbkurs i ekosystemtjänster? Då rekommenderar jag att du köper senaste numret av Miljö & Utveckling, en tidning för miljöproffs. Hela numret handlar nämligen om ekosystemtjänster och allt vad det innebär.

Du kan läsa artiklar som:

Naturen upp på bordet
Jorden runt, vad görs för att rädda ekosystemen och dess tjänster i olika delar av världen?
5 frågor till Danielle Freilich, Sveriges Byggindustrier, som räknar på ekosystemtjänster.

 

Läs mer... →
Page 1 of 4 1234